Adaptacja. Czym jest i dlaczego jest tak ważna?

14 grudnia 2017

construction-370588_1920Na rynku projektów architektonicznych znajdziemy szeroką ofertę projektów domów typowych. Możemy wybierać w oparciu o wiele kryteriów i niejednokrotnie projekty gotowe spełniają nasze indywidualne oczekiwania dotyczące wymarzonego domu.  Chciałoby się powiedzieć, że lepiej być już nie może i wówczas pojawia się – ADAPTACJA.

Adaptacja oznacza – przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone…

Co więc z moim domem? Niby jak będzie użytkowany?

Wyjaśniamy, adaptacja w przypadku domu typowego jest niczym innym jak dostosowaniem posiadanego projektu do warunków panujących na konkretnej działce budowlanej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uwarunkowania glebowe, klimatyczne i potencjał wybranego projektu.  Często warunki panujące na działce determinują konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, np: zmiany ilości i usytuowania okien, zmianę miejsca garażu, zmianę kąta nachylenia dachu.

Kupując projekt gotowy bezwzględnie należy zwrócić uwagę na to czy w danym projekcie możliwe jest przeprowadzenie zmian zależnych od lokalizacji i koniecznych do przeprowadzenia.

Adaptacji projektu dokonuje wybrany przez nas architekt tzw architekt adaptujący, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Praktyczna rada jest taka, by podczas wyboru takiego architekta kierować się lokalizacją inwestycji. O ile zakup dokumentacji geograficznie nie ma znaczenia, gdyż firmy kurierskie sprawnie działają na terenie całego kraju:-) o tyle korzystnie jest gdy architekta adaptującego mamy “na miejscu”. Osoba taka powinna orientować się w specyfice działania miejscowego Urzędu Gminy (najlepiej gdy jest zaznajomiona z odpowiednimi urzędnikami), powinna wiedzieć jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego, współpracować z miejscowymi branżowcami i przede wszystkim bez trudu  i straty czasu docierać na konsultacje z inwestorem, gdyż ten etap budowy wymaga ścisłej współpracy na lini Inwestor – Architekt adaptujący. Bardzo często zdarza się, że architekt dokonujący adaptacji bierze czynny udział w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i nie raz, łatwiej, taniej i szybciej jest powierzyć mu wszystkie czynności z tym związane.

Na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę urzędnicy mają 65 dni, czas ten może skrócić dostarczenie kompletnego zestawu wymaganych dokumentów.

Dokumenty niezbędne w procesie adaptacji to:

  • dokumentacja projektowa w 4 egz.,
  • wypis i wyrys pobrane z Miejscowego Planu Zagospodarowania, względnie posiadana decyzja o Warunkach Zabudowy,
  • przyłącza (warunki techniczne): wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne,
  • pobrana do celów projektowych aktualna mapa geodezyjna,
  • ewentualnie dodatkowe dokumenty dot. gruntów, zaprzestania produkcji rolnej, leśnej i innej, operat wodny i inne, niezbędne postanowienia dot. działki.

Z chwilą dokonania adaptacji osobą odpowiedzialną za projekt typowy jest architekt adaptujący.

Na nim spoczywa obowiązek dopilnowania by wszystkie szczegóły techniczne projektu zostały dopracowane w taki sposób by budowany dom był bezpieczny i spełniał wszystkie normy.

Adaptacja składa się z dwóch części.

Część obowiązkowa zawiera:

  • wymagane pozwolenia i uzgodnienia,
  • mapę geodezyjną wraz z projektem zagospodarowania działki,
  • dostosowanie projektu do potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni,
  • dostosowanie konstrukcyjne projektu,
  • architekt adaptujący przejmuje funkcje projektanta budynku.

Część nieobowiązkowa zawiera zgody wystawione przez architekta-projektanta pozwalające na dokonanie zmian w projekcie tak by uwzględnić życzenia i pomysły przyszłych mieszkańców. Oczywiście jakość i rodzaj zmian możliwych do przeprowadzenia musi być w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. Trzeba mieć świadomość, że nie każdy nawet najlepszy pomysł można wcielić w życie:-)

Kupując projekt domu na stronie www.projektyprestige.pl – zapytaj nas o kontakt do architekta, który może przeprowadzić adaptację projektu. Posiadamy umowy podpisane z wieloma biurami na terenie całego kraju.

W razie dodatkowych pytań z zakresu adaptacji projektu – prosimy o kontakt emailem.

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
projekt
Filter by Categories
{ "homeurl": "https://projektyprestige.pl/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 2, "noresultstext": "Brak wyników", "didyoumeantext": "Czy miałeś na myśli: ", "defaultImage": "https://projektyprestige.pl/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "scrollToResults": 1, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Wpisz nazwę szukanego projektu", "autocomplete": { "enabled" : 0, "lang" : "pl" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 0, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "ajax_search-{asl_term}" }