Adaptacja. Czym jest i dlaczego jest tak ważna?

14 grudnia 2017

construction-370588_1920Na rynku projektów architektonicznych znajdziemy szeroką ofertę projektów domów typowych. Możemy wybierać w oparciu o wiele kryteriów i niejednokrotnie projekty gotowe spełniają nasze indywidualne oczekiwania dotyczące wymarzonego domu.  Chciałoby się powiedzieć, że lepiej być już nie może i wówczas pojawia się – ADAPTACJA.

Adaptacja oznacza – przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone…

Co więc z moim domem? Niby jak będzie użytkowany?

Wyjaśniamy, adaptacja w przypadku domu typowego jest niczym innym jak dostosowaniem posiadanego projektu do warunków panujących na konkretnej działce budowlanej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uwarunkowania glebowe, klimatyczne i potencjał wybranego projektu.  Często warunki panujące na działce determinują konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, np: zmiany ilości i usytuowania okien, zmianę miejsca garażu, zmianę kąta nachylenia dachu.

Kupując projekt gotowy bezwzględnie należy zwrócić uwagę na to czy w danym projekcie możliwe jest przeprowadzenie zmian zależnych od lokalizacji i koniecznych do przeprowadzenia.

Adaptacji projektu dokonuje wybrany przez nas architekt tzw architekt adaptujący, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Praktyczna rada jest taka, by podczas wyboru takiego architekta kierować się lokalizacją inwestycji. O ile zakup dokumentacji geograficznie nie ma znaczenia, gdyż firmy kurierskie sprawnie działają na terenie całego kraju:-) o tyle korzystnie jest gdy architekta adaptującego mamy „na miejscu”. Osoba taka powinna orientować się w specyfice działania miejscowego Urzędu Gminy (najlepiej gdy jest zaznajomiona z odpowiednimi urzędnikami), powinna wiedzieć jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego, współpracować z miejscowymi branżowcami i przede wszystkim bez trudu  i straty czasu docierać na konsultacje z inwestorem, gdyż ten etap budowy wymaga ścisłej współpracy na lini Inwestor – Architekt adaptujący. Bardzo często zdarza się, że architekt dokonujący adaptacji bierze czynny udział w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i nie raz, łatwiej, taniej i szybciej jest powierzyć mu wszystkie czynności z tym związane.

Na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę urzędnicy mają 65 dni, czas ten może skrócić dostarczenie kompletnego zestawu wymaganych dokumentów.

Dokumenty niezbędne w procesie adaptacji to:

  • dokumentacja projektowa w 4 egz.,
  • wypis i wyrys pobrane z Miejscowego Planu Zagospodarowania, względnie posiadana decyzja o Warunkach Zabudowy,
  • przyłącza (warunki techniczne): wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne,
  • pobrana do celów projektowych aktualna mapa geodezyjna,
  • ewentualnie dodatkowe dokumenty dot. gruntów, zaprzestania produkcji rolnej, leśnej i innej, operat wodny i inne, niezbędne postanowienia dot. działki.

Z chwilą dokonania adaptacji osobą odpowiedzialną za projekt typowy jest architekt adaptujący.

Na nim spoczywa obowiązek dopilnowania by wszystkie szczegóły techniczne projektu zostały dopracowane w taki sposób by budowany dom był bezpieczny i spełniał wszystkie normy.

Adaptacja składa się z dwóch części.

Część obowiązkowa zawiera:

  • wymagane pozwolenia i uzgodnienia,
  • mapę geodezyjną wraz z projektem zagospodarowania działki,
  • dostosowanie projektu do potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni,
  • dostosowanie konstrukcyjne projektu,
  • architekt adaptujący przejmuje funkcje projektanta budynku.

Część nieobowiązkowa zawiera zgody wystawione przez architekta-projektanta pozwalające na dokonanie zmian w projekcie tak by uwzględnić życzenia i pomysły przyszłych mieszkańców. Oczywiście jakość i rodzaj zmian możliwych do przeprowadzenia musi być w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. Trzeba mieć świadomość, że nie każdy nawet najlepszy pomysł można wcielić w życie:-)

Kupując projekt domu na stronie www.projektyprestige.pl – zapytaj nas o kontakt do architekta, który może przeprowadzić adaptację projektu. Posiadamy umowy podpisane z wieloma biurami na terenie całego kraju.

W razie dodatkowych pytań z zakresu adaptacji projektu – prosimy o kontakt emailem.

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories