Czy fotowoltaika w roku 2022 nadal jest opłacalna?

21 marca 2022

Takie lub podobne pytanie zadaje sobie każdy kto podjął się budowy domu i planował oszczędnie i ekologicznie gospodarować energią elektryczną.

Zważywszy na fakt, że koszty energii stale rosną i raczej nie zanosi się na to by sytuacja uległa zmianie inwestycja w panele fotowoltaiczne w większości przypadków była bardzo dobrym rozwiązaniem.

Niestety, do czasu…

Nowe regulacje dotyczące rozliczenia nadwyżek energii produkowanych przez panele fotowoltaiczne od

1 kwietnia 2022 ulegają zmianie. Nowelizacja została podpisana, a co za tym idzie zmieniają się sposoby rozliczenia sprzedaży i zakupu energii przez gospodarstwa domowe.

Jak to w życiu bywa… nie jest to zmiana na lepsze :(

Dotychczasowy sposób rozliczania korzystny dla konsumentów:

Dotychczasowy sposób rozliczania pomiędzy tzw prosumentem, a miejscowym dostawcą energii elektrycznej odbywał się następująco. Nadwyżki energii wyprodukowane w okresie letnim przez instalacje fotowoltaiczną były oddawane do „sieci”. Prosument nie zarabiał na oddanej energii, ale w okresie zimowym, gdy panele produkowały mniej energii 80% przekazanych latem zasobów energetycznych mógł odzyskać. rozwiązanie było korzystne i wygodne zarówno dla prosunemta jak i „sieci’, gdyż prosunemt do energii nie dopłacał, a „sieć” w zamian za jej przechowanie zyskiwała 20% wyprodukowanego prądu. System zwany net-metering był opłacalny dla obu stron.

Sposób rozliczania jaki niebawem będzie obowiązywał, niekorzystny dla konsumentów:

Zastąpiony został nowym systemem w którym energia będzie przez prosumentów sprzedawana i kupowana po cenach rynkowych… Prosument będzie zobowiązany do sprzedaży nadwyżek energii powstałej w miesiącach letnich do „sieci” po cenie hurtowej, zaś zakupować będzie po cenach detalicznych. Nie trzeba być specjalnie przenikliwym by zdawać sobie sprawę z faktu, że cena rynkowa będzie znacznie wyższa od ceny hurtowej, a więc na całej operacji zarobi właściciel „sieci”… Hurtowa cena zakupu prądu wytwarzanego w instalacji fotowoltaicznej byłaby zmienna i od roku 2024 ustalana co godzinę, czyli niemożliwa do przewidzenia w dłuższym okresie czasu.

Na dniach wchodząca w życie nowelizacja przepisów podważa opłacalność inwestycji w panele fotowoltaiczne jako źródło taniej energii, gdyż zwrot poniesionych kosztów zostanie wydłużony w czasie o ile w ogóle możliwy.

Znowelizowane przepisy dotyczyć będą prosumentów wchodzących na rynek od 1.04.2022 r.

Ustawodawca przewidział 2 okresy przejściowe dla prosumentów wchodzących na rynek w terminie 1.04.2022 – 30.06.2022 i 1.07.2022 – 30.06.2024, co wynika z konieczności dostosowania systemów i narzędzi do nowego sposobu rozliczania oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r.

 

 

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories