Gabiony – wielki hit w małej architekturze i nie tylko :)

7 czerwca 2022

Gabiony to lekkie, ażurowe konstrukcje wykonane z siatki metalowej wypełnione kamieniami.

Wszechstronność zastosowania gabionów decyduje o tym, że są wykorzystywane w wielu dziedzinach związanych z szeroko pojętym budownictwem.

Gabiony wykorzystujemy do:

 • umacniania brzegów rzek i przęseł mostów;
 • umacniania skarp i nasypów drogowych;
 • utwardzania gruntu w tym podjazdów czasowo i na stałe;
 • kształtowania terenów zielonych (pagórki, tarasy, schody);
 • tworzenia elementów małej architektury takich jak: ogrodzenia, murki, ławki, donice, kwietniki, słupki, stoły.

  Siedzisko gabionowe.

  Gabiony mają postać różnokształtnych, drucianych siatek, które docelowo zostają wypełnione kamieniami lub innymi materiałami.

  W zależności od planowanego zastosowania możemy gabiony wypełnić:

  • kamieniami polnymi;
  • kamieniem łamanym;
  • otoczakami;
  • kostką;
  • grubym żwirem;
  • granitem;
  • gnejsem;
  • tłuczniem;
  • bazaltem;
  • szkłem i innymi, ozdobnymi materiałami.
  • Zastosowane materiały powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością, być mrozoodporne, odporne na wietrzenie i porastanie, a także nie wpływać negatywnie na środowisko naturalne.

   Najbardziej ekonomicznym materiałem są kamienie polne, które najczęściej stosowane są w przypadku prac inżynierskich i hydrotechnicznych.

   W przypadku budownictwa jednorodzinnego gabiony najczęściej wykorzystywane są w dwóch przypadkach:

   • w celu ogrodzenie parceli;
   • podczas utwardzenia dojazdu lub podmokłej części działki.

   Ogrodzenia gabionowe zostały szeroko omówione przez nas w artykule p.t. „Ogrodzenie wizytówką domu” i osoby zainteresowane odsyłamy do jego lektury :)

   W tym artykule skupimy się na walcach gabinowych, które, są tanim i skutecznym rozwiązaniem w sytuacji gdy nadmiar wody utrudnia dojazd do działki lub część działki jest podmokła.

 

Walce gabionowe wykonywane są z siatek oraz drutów wiązałkowych.

Po zwinięciu siatki w kształt cylindra i związaniu krawędzi jeden koniec jest zamykany przez zagięcie i zwinięcie siatki. Po napełnieniu walca drugi koniec jest zamykany w ten sam sposób. Obydwa końce są dodatkowo zawiązywane drutem. Walce gabionowe umieszczane są we właściwym miejscu przy pomocy odpowiedniego sprzętu, lub układane jeden na drugim w celu utworzenia zwartej konstrukcji.

Stal użyta do wykonania walców gabionowych musi być odporna na zmienne warunki atmosferyczne  i dlatego niezbędne jest jej dodatkowe zabezpieczenie np.: poprzez ocynkowanie ogniowe.

Wielką zaletą walców gabinowych jest fakt, że są one przepuszczalne dla wód gruntowych, co pozwala na swobodny odpływ nadmiaru wody z opadów atmosferycznych lub stopionego śniegu, a przy tym mają wysoka odporność mechaniczną. Forma walca sprawia, że kamienie nie zapadają się w podłożu skutecznie je utwardzając.

Walce gabinowe mogą być wykorzystywane zarówno czasowo jak i na stałe, gdyż konstrukcja/płaszczyzna utworzona z walców stanowi sztywną podstawę na którą można nawieść warstwę ziemi ogrodowej lub podkładu z tłucznia pod drogę dojazdową.

 

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories