Konieczność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – dlaczego to ważne?

18 kwietnia 2023

Zmiany klimatu i wyczerpywanie się zasobów naturalnych są obecnie jednymi z najpoważniejszych wyzwań dla naszej planety. W związku z tym coraz więcej działań jest podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej nowopowstających budynków.

Jednym z działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wprowadzenie wymogu posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Efektywność energetyczna budynków jest jednym z najważniejszych aspektów w dzisiejszych czasach. W miarę jak społeczeństwa rozwijają się rośnie też zapotrzebowanie na energię.

W Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie efektywności energetycznej budynków wprowadziła wymóg posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (SCE) dla wszystkich budynków, które są sprzedawane lub wynajmowane.

Dyrektywa ta ma na celu zmniejszenie zużycia energii przez budynki oraz zwiększenie ich efektywności energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o zużyciu energii przez budynek.

Dokument ten musi zostać opracowany przez uprawnionego do tego audytora energetycznego lub certyfikatora energetycznego. W świadectwie charakterystyki energetycznej znajduje się informacja na temat klasy energetycznej budynku, która określa jego efektywność energetyczną.

Klasy energetyczne mieszczą się w przedziale od A do G, gdzie klasa A oznacza niskie zużycie energii, a klasa G wysokie zużycie.

Posiadanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej jest niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie.

Właściciele budynków, którzy nie posiadają SCE, mogą też zostać ukarani mandatem, ponieważ jest to obowiązek określony przez prawo.

Jednak to nie jest jedyny powód, dla którego posiadanie SCE jest ważne.

Dokument ten, realnie pomaga w oszczędzaniu energii i zmniejsza koszty związane z jej zużyciem. Ponadto podnosi poziom świadomości ekologicznej, zachęcając właścicieli budynków do inwestowania w bardziej efektywne energetycznie rozwiązania.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest również ważne dla osób, które szukają mieszkania lub budynku do wynajęcia lub zakupu.

Dzięki SCE potencjalni kupujący lub wynajmujący mogą zobaczyć, jakie są koszty związane z zużyciem energii w danym budynku i w ten sposób mogą podejmować bardziej świadome decyzje, gdy chodzi o wybór miejsca zamieszkania lub pracy.

Wniosek o wydanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej jest niezbędny w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, a także przy ubieganiu się o niektóre dofinansowania na cele energetyczne.

Dlatego właściciele budynków powinni zdawać sobie sprawę z konieczności posiadania tego dokumentu i jego roli w procesie zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia efektywności energetycznej w Europie.

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories