Lokalizacja domu na działce – ważne informacje.

25 lutego 2020

Lokalizacja czyli umiejscowienie, rozmieszczenie domu na działce jest  bardzo ważną decyzją. Wyznaczenie lokalizacji budynku mieszkalnego podlega wielu regulacjom, a prawidłowa lokalizacja pozwala na poczynienie oszczędności zarówno na etapie budowy jak i późniejszej eksploatacji. Decyzja ta nie może więc być dziełem przypadku i nie może zostać rozpatrzona tyko w jednym kontekście. Działka dobrze rozplanowana i zagospodarowana jest też łatwiejsza w utrzymaniu i przede wszystkim więcej warta…

drawing-2284505_1920

  1. Usytuowanie domu na działce musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dn.: 12.04.2002 w/s warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  • Dom mieszkalny może zostać ulokowany w miejscu w którym nie ma zagrożeń i uciążliwości dla przyszłych mieszkańców. Do uciążliwości zaliczamy: zanieczyszczenie środowiska, hałas i drgania, uciążliwość związana z działalnością górniczą, promieniowanie i działanie pola elektromagnetycznego, możliwość zalania wodami opadowymi i możliwość osuwania się gruntu.
  • Lokalizacja domu mieszkalnego musi odbyć się z zachowaniem odległości pomiędzy budynkiem a granicami działki. Aktualnie wymogi dotyczące odległości są nastepujące:
  • 4 metry od granicy działki dla budynków posiadających okna lub drzwi zwrócone w stronę granicy działki;
  • 3 metry dla budynków, które na stronie zwróconej w kierunku sąsiedniej posesji nie posiadają okien ani drzwi.

Są oczywiście wyjątki od tej zasady w przypadku gdy na inną lokalizację zezwalają MPZP lub gdy wymiary działki nie pozwalają na zachowanie podanych odległości i wówczas dopuszcza się odległość 1,5 m od granicy działki.

people-2584206_1920

2. Dogodne usytuowanie domu pozwala na energooszczędność.

Odpowiednia lokalizacja domu na działce ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym też cieplną. Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku domów pasywnych i energooszczędnych gdzie ułożenie domu względem stron świata jest niezwykle ważne.

—— Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest działka z drogą/wjazdem od strony północnej. W tym przypadku od strony ulicy lokalizujemy wejście do budynku, garaż, podjazd. Strona ta pozostaje zacieniona wciągu dnia co nie ma większego znaczenia dla użytkowania wymienionych elementów pozwala zaś na to by pomieszczenia dziennego użytkowania znalazły się w dogodnym położeniu. Strona południowa jest bardziej doświetlona i ciepła co nie jest bez znaczenia podczas eksploatacji budynku, pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu i oświetleniu.

Zamontowanie dużych energooszczędnych okien na nasłonecznionej, południowej elewacji pozwala na wykorzystanie naturalnej energii słonecznej i stworzenie przyjemnego klimatu wnętrza.

—— W przypadku działki z wjazdem od południa w celu jak najlepszego wykorzystania światła słonecznego konieczne staje się zlokalizowanie salonu w pobliżu wejścia do budynku. Taras w tym przypadku mieści się na bocznej, nasłonecznionej elewacji lub przed domem. Ważna jest wówczas głębokość działki tak by budynek znajdował się z dala od drogi i tym samym zapewnić mieszkańcom właściwą izolacje akustyczną. W tej sytuacji dobrym pomysłem wydaje się oddzielenie domu od ulicy żywopłotem lub ogrodem kwiatowym.

Ostatnimi czasy na znaczeniu zyskuje ukształtowanie dachu. Związane jest to z szerokim wykorzystaniem solarów i ogniw fotowoltaicznych, do właściwego funkcjonowania których niezbędny jest montaż na powierzchni skierowanej do słońca.

Pomysłem na to by dodatkowo zminimalizować straty ciepła jest też osłonięcie domu żywopłotem lub szpalerem drzew od strony północnej tak by zimne wiatry wiejące z tego kierunku nie docierały do budynku.

the-roof-of-the-3257327_1920

3. Ukształtowanie terenu i warunki glebowe.

Dom zasadniczo powinien znajdować się w najwyższym punkcie działki, co zabezpiecza przed problemami związanymi z opadami, zapewnia sprawnie działającą kanalizację i lepiej zabezpieczony fundament. Dodatkowo dom na podwyższeniu tereny jest lepiej wyeksponowany , a mieszkańcy mają lepsze widoki na okolicę. Usytuowanie domu w malowniczej kotlince jest miłe dla oka ale oznacza wyższy poziom wód gruntowych :) Warunki glebowe są bardzo ważnym czynnikiem podczas wyboru lokalizacji budynku mieszkalnego dlatego należy zbadać warunki glebowe tak by wybrać miejsce o najwyższej nośności gruntu.

hobbiton-1586979_1920

4. Możliwość dalszego zagospodarowania działki.

Podczas wyboru miejsca w którym stanie nasz, nowy dom należy rozważyć możliwość aranżacji parceli jako całości. Dobrze gdy dom znajduje się w centralnym miejscu działki, lecz taka lokalizacja nie powinna ograniczać dalszej możliwości rozbudowy i zagospodarowania terenu. Przemyśleniu w szczególności powinna podlegać lokalizacja dodatkowych budynków gospodarczych, aranżacja ogrodu, organizacja miejsca wypoczynku czy miejsca na grill. Ważnym zagadnieniem jest też odległość domu od drogi w kontekście doprowadzenia mediów, wybudowania podjazdu czy też późniejszego odśnieżenia :) wszystko to wiąże się z poniesieniem określonych kosztów i nakładami czekającej nas pracy. Prawidłowe zaaranżowanie terenu wpływa na wygląd działki i niejednokrotnie staje się jej zasadniczym atutem podczas sprzedaży.

kornelia-out2-1200x745

Decydując się na lokalizację domu trzeba wziąć pod uwagę powyższe czynniki jak też rozpatrzyć przede wszystkim swoje potrzeby i upodobania. Jeżeli potrzebujemy dużo miejsca dla dzieci i zwierząt to nie ma sensu lokalizować domu z dala od ulicy gdyż tym samym przenosimy dziecięce zabawy w pobliże wjazdu, który stanowi potencjalne zagrożenie. Podobnie gdy jesteśmy zapalonymi ogrodnikami to warzywniak należy umiejscowić możliwie daleko od drogi tak by spaliny nie docierały do naszych roślin, zaś kwiaty i krzewy kwitnące powinny znajdować się od frontu by zdobić i cieszyć oko.

white-cabbage-2521700_1920 playground-4368872_1920

Pamietajmy więc, że optymalna lokalizacja to taka, która gwarantuje poczucie prywatności zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz budynku i równocześnie spełnia oczekiwania mieszkańców dotyczące odpoczynku i rekreacji.

park-4356936_1920

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories