Odśnieżanie dachu – zimowy obowiązek właściciela nieruchomości.

25 stycznia 2021

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. Powodem nałożenia takiego obowiązku są względy bezpieczeństwa, gdyż zsuwający się śnieg może spowodować wypadek z udziałem ludzi bądź uszkodzić mienie. A śnieg, który w nadmiarze długotrwale zalega na dachu może doprowadzić do naruszenia konstrukcji.

winter-670314_1920

Obowiązek odśnieżania dachu jest zapisany w prawie budowlanym w związku z czym jest wymagany, a jego realizacja jest kontrolowana przez służby porządkowe. Kontroli może dokonać policja, straż miejska bądź nadzór budowlany

Śnieg zalegający na powierzchni dachu w sytuacji gdy jest mokry lub zmarźnięty ma bardzo duży ciężar, co może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu i ze względów bezpieczeństwa konieczne staje się usuwanie jego nadmiaru. Usuwanie zalegającego śniegu szczególnie ważne jest w przypadku dachów płaskich, gdyż nadmierne obciążenie może doprowadzić do naruszenia ich konstrukcji. W przypadku powstania uszkodzeń konieczny jest remont, a inspektor nadzoru budowlanego może nawet wyłączyć budynek z użytkowania.

Oczywiście obciążenie dachu śniegiem to parametr, który na etapie projektowania dachu budynku jest obliczany przez projektanta, niemniej jednak bywają sytuacje w których śniegu jest zbyt wiele i pojawia się realne zagrożenie dla wytrzymałości konstrukcji.

house-5925547_1920

Śnieg zalegający na dachach budynków znajdujących się wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowi realne zagrożenie dla przechodniów i aut znajdujących się w ruchu. W przypadku nagłego zsunięcia się z dachu spadający śnieg może spowodować wypadek z udziałem ludzi, uszkodzić zaparkowany samochód, a nawet doprowadzić do wypadku komunikacyjnego. Problem stanowią także sople zwisające z dachów podczas roztopów, które są realnym zagrożeniem dla przechodniów i aut.

montestrutto-190471_1920 icicle-3819301_1920

Brak realizacji obowiązku odśnieżania podlega karze, a wysokość mandatu może wynieść nawet 500 zł. W przypadku, gdy po odmowie przyjęcia mandatu sprawa trafi do sądu, kwota mandatu może być wielokrotnie wyższa.  Kara za brak odśnieżania dachu może zostać nałożona przez policję, straż miejską, a także inspektora nadzoru budowlanego.

austria-103231_1920

Usuwanie nadmiaru śniegu z dachu najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która posiada personel przeszkolony w tym zakresie i odpowiednie zabezpieczenie. Samodzielne i niezbyt umiejętne odśnieżanie może zakończyć się groźnym dla życia wypadkiem.

W przypadku powierzenia obowiązku odśnieżenia osobie zatrudnionej w  firmie, której jesteś właścicielem należy pamiętać by pracownik posiadał aktualne szkolenie BHP, przy czym zakres szkolenia powinien obejmować zagadnienia poświęcone odśnieżaniu. Osoby oddelegowane do pracy na dachu powinny posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wysokości.

Do odśnieżania dachu nie można kierować osób w wieku powyżej 50 lat, kobiet w ciąży i osób niepełnoletnich. Praca taka powinna też odbywać się z wykorzystaniem środków zabezpieczających w postaci uprzęży.

Zima pełna śniegu to przepiękna i przez wiele osób wyczekiwana pora roku. Jest okazją do szalonych zabaw na śniegu, hartowania ciała i uprawiania sportów zimowych. Nie należy jednak zapominać, że cudowny, biały puch jakim jest śnieg w nadmiarze stanowi realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

winter-1209348_1920

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories