Pozwolenie na budowę – kroki jakie należy uczynić by otrzymać „ŚWIĘTY” dokument.

12 czerwca 2018

Rozpoczęcie budowy wymarzonego domu poprzedza szereg formalności, które muszą być przeprowadzone przez Inwestora.

Ostatnimi czasy nowelizowano prawo budowlane, ale zmiany dot. trybu i sposobu uzyskania pozwolenia na budowę należy zaliczyć do kosmetycznych. Zamiany pozwalają w prawdzie na budowę „małej architektury” jedynie na zgłoszenie lecz niestety nie skracają czasu i nie eliminują ilości dokumentów jakie trzeba  uzyskać i złożyć po to aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Aby wnioskować o pozwolenie na budowę należy dokonać wyboru projektu domu. Wybór projektu do realizacji może odbyć się na dwa sposoby: projekt indywidualny lub zakup projektu gotowego. W obu przypadkach należy nawiązać współpracę z architektem, który zaprojektuje dom lub dokona adaptacji zakupionego projektu gotowego. Projekt budowlany jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest dokumentem niezbędnym do tego by zgodnie z prawem rozpocząć proces budowy. Dokument ten jest wystawiany przez wydział architektury działający przy starostwie na terenie którego będzie miała miejsce inwestycja.

1 Krok – uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Wypis z MPZP jest zwykle dostępny „od ręki”, decyzję o WZ wydaje osoba do tego upoważniona (prezydent miasta, wójt, burmistrz) w terminie 14-30 dni. Posiadając w/w dokumenty jest możliwość by upewnić się co do tego czy wybrany projekt jest odpowiedni do wymagań działki i wymagań urzędów.

2 Krok – uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.

Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia (geodeta) jest zobowiązana do wykonania aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych, wymagana skala to 1 : 500. Mapa jest niezbędna do tego by uzyskać pozwolenie na budowę, na niej architekt i architekt adaptujący nanoszą obrys budynku jaki jest planowany do realizacji.

3 Krok – zakup lub wykonanie projektu budowlanego.

Wybór sposobu w jaki otrzymamy projekt jest sprawą indywidualną na którą to składa się wiele czynników. Plusy i minusy każdej decyzji można przeanalizować w artykule – „Dom indywidualny czy dom wg. projektu typowego?” Ważne jest by przed wyborem projektu do realizacji sprawdzić wszystkie, ważne czynniki które decydują o możliwości lub braku możliwości budowy domu wg wybranego projektu.

4 Krok – adaptacja projektu do działki.

Adaptacja jest niczym innym jak dostosowaniem posiadanego projektu do warunków panujących na naszej działce budowlanej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uwarunkowania glebowe, klimatyczne i potencjał wybranego projektu. Proces ten dotyczy zarówno projektu domu typowego jak i projektu domu indywidualnego, a zasadnicza różnica pomiędzy tymi rodzajami projektów jest taka, że w przypadku domu typowego w tym momencie zmienia się osoba odpowiedzialna za projekt. Od tego momentu odpowiedzialność przechodzi na architekta adaptującego.

projekty domów gotowych - od zamówienia do realizacji

5 Krok – przyłącza (warunki techniczne): wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne.

Architekt adaptujący przygotowuje dokumentację do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, który to zespół w swojej opinii ustala odległości pomiędzy projektowanymi obiektami (budynkami,  sieciami, zjazdami) w odniesieniu do granic działki i innych obiektów już istniejących.

6 Krok – pozwolenie na budowę.

Dokument ten wydawany jest przez Starostę w formie decyzji administracyjnej. Wniosek musi być złożony na odpowiednim druku z zachowaniem terminów decyzji o warunkach zabudowy, wskazywać inwestora, rodzaj inwestycji, adres inwestycji oraz oznaczenie nieruchomości. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

  • projekt budowlany w 4 egz.
  • dokumenty wymagane przepisami takie jak: uzgodnienia, pozwolenia, zaświadczenie o przynależności do izby Architektów przez architekta adaptującego;
  • dokument / oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością;
  • wypis z rejestru gruntów dla działki docelowej i sąsiednich;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu, warunkach dostawy mediów.

Pozwolenie na budowę wydawane jest w terminie 65 dni od dnia złożeni stosownego wniosku, jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione organ administracyjny nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę.

W przypadku braków w dokumentacji inwestor jest zobowiązany do ich uzupełnienia.

Na rozpoczęcie budowy inwestor ma 3 lata od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na budowę weszła w życie.

Proces uzyskania pozwolenia na budowę jest czasochłonny i skomplikowany. Aby całość działań poszła sprawnie i pozwoliła na rozpoczęcie budowy w wyznaczonym terminie należy procedury pozyskiwania dokumentów rozpocząć odpowiednio wcześnie.

Na drodze wiodącej do uzyskania pozwolenia na budowę warto skorzystać z pomocy osób, które znają procedury i są zaznajomione z obowiązującymi przepisami np.: z pomocy architekta adaptującego.

Projekt domu Wilson II - wizualizacja zewnętrznaProjekt domu Wilson II elewacja

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories