Prawa i obowiązki architekta adaptującego.

8 lutego 2019

Aktualnie, na Polskim rynku istnieje wiele pracowni architektonicznych, które za pośrednictwem swoich stron www oferują klientom gotowe projekty domów. Zakup projektu katalogowego jest zwykle tańszym rozwiązaniem i pozwala na efektywne zaoszczędzenie czasu, gdyż klient nie bierze czynnego udziału w procesie projektowania, a jedynie dokonuje wyboru spośród projektów dostępnych na rynku lub w ofercie określonej pracowni.

work-3480187_1920

Niemniej jednak, w myśl prawa budowlanego żaden projekt gotowy nie stanowi projektu budowlanego i wykonawczego.

Do tego by zakupiony projekt katalogowy stał się projektem budowlanym niezbędny jest architekt adaptujący, który ma za zadanie dostosować posiadany projekt do wymogów działki i warunków miejscowego planu zabudowy.

Architekt adaptujący to w istocie rzeczy osoba, która w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności dostosuje posiadany projekt architektoniczny do warunków miejscowych równocześnie uwzględniając potrzeby inwestora i biorąc pełną odpowiedzialność za podjęte działania i całość inwestycji.

building-2762238_1920

Lista obowiązków jakie są nałożone na architekta adaptującego jest obszerna i obejmuje:

 • dostosowanie projektu do potrzeb inwestora;
 • przygotowanie kompletu dokumentacji projektu budowlanego złożonego z projektu zagospodarowania terenu oraz gotowego projektu katalogowego zgodnie z MPZP lub warunkami zabudowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • przygotowanie i dołączenie do projektu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu;
 • adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych, wodnych, opracowanie sposobu ich izolacji;
 • przeliczenie (lub sprawdzenie) konstrukcji budynku w celu dostosowania do lokalnych warunków i obciążeń;
 • dostosowanie projektów instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków wydanych przez miejscowych gestorów sieci;
 • wykonanie (i dołączenie) opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy o zapewnieniu dostawy energii, wody, gazu i ciepła oraz odbioru ścieków;
 • dołączenie oświadczenia o podłączeniu do drogi publicznej;
 • naniesienie trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym zmian w oryginale projektu gotowego, zmiany zarówno w części rysunkowej jak i tekstowej;
 • załączenie uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej;
 • przejęcie obowiązków głównego projektanta;
 • ewentualnie na żądanie inwestora lub właściwego organu – nadzór autorski (podczas trwania prac budowlanych) w zakresie dopilnowania zgodności realizacji projektu z założeniami zawartymi w oryginale.

W praktyce architekt adaptujący pełni jeszcze szereg innych funkcji związanych z koniecznością złożenia dokumentów w odpowiednich urzędach czy też pośredniczy w komunikacji pomiędzy inwestorem, a autorem projektu.

wz_ogrod-1wz_front-1projekt domu Fabian I

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories