Wybór działki budowlanej – Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem działki.

9 grudnia 2018

Wybór działki budowlanej, na której stanie wymarzony dom jest bardzo ważną i odpowiedzialną decyzją.

Na decyzję tą składa się wiele różnych czynników, począwszy od indywidualnych preferencji dot. sąsiedztwa i okolicy na możliwościach finansowych i tyczących zabudowy kończąc. Każdy ma swoje, indywidualne wymagania względem działki i jej sąsiedztwa, ale są kwestie, które bezwzględnie powinny zostać wzięte pod uwagę na etapie wyboru parceli na której stanie nasz, przyszły dom.

wybór działki budowlanej - projekt

wybór działki budowlanej

Stan prawny – koniecznie należy sprawdzić zapisy w księdze wieczystej, co można zrobić biorąc wypis z księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych. Dzięki wypisowi możemy sprawdzić: hipotekę działki, ustalić kto jest prawnym właścicielem działki, określić jej dokładną powierzchnię, ustalić czy działka jest pusta czy z zabudowaniami.

Status działki/parceli – podczas kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy. W/w dokumenty będą nam pomocne również na etapie poszukiwania parceli, gdyż z planu jesteśmy w stanie ustalić: jakiego rodzaju jest działka, czy nie znajduje się w obszarze chronionym, pod jaki rodzaj zabudowy została przeznaczona, jaka jest minimalna wielkość działki pod zabudowę. Dokument ten pozyskamy w Wydziale Architektury odpowiedniego Urzędu Gminy.

Rodzaj gruntu/przeznaczenie działki w miejscowo przynależnym Wydziale Geodezji po uzyskaniu wypisu z rejestru gruntów możemy sprawdzić jakiego rodzaju jest nasza działka i do jakich celów możemy ją przeznaczyć. W ten sposób ustalamy czy działka jest budowlana, leśna czy rolna.

wybór działki budowlanej - traktor

wybór działki budowlanej – traktor

Topografia działki, jej kształt i najbliższe sąsiedztwo – wszystkie te parametry jesteśmy w stanie określić wizytując upatrzoną parcelę. Topografię działki i jej kształt oceniamy pod kątem późniejszych prac budowlanych (np.: ziemnych), kosztu doprowadzenia mediów, dogodności dojazdu czy możliwości skorzystania z istniejącej infastruktury. Trzeba ustalić czy upatrzona parcela nie znajduje się na terenach zalewowych, w rejonie osuwisk, lub w rejonie narażonym na szkody górnicze. Co do najbliższego sąsiedztwa to wiadomo… czynny kamieniołom czy ferma drobiu jest w stanie uprzykrzyć życie:)

wybór działki budowlanej - krajobraz - projekty prestige

wybór działki budowlanej – krajobraz – projekty prestige

Stan działki – na stan działki wpływ ma jej wcześniejsze użytkowanie. Jeżeli na działce znajdują się resztki starych budynków, stare fundamenty czy nieprzebyte chaszcze wszystko to obniża jej wartość jako taką i w przypadku budowy wymaga dodatkowych nakładów pracy, dodatkowego czasu i funduszy.

Walory działki – bardzo przyjemnie jest postawić dom w urokliwej okolicy tak by z naszych okiem rozcierały się piękne widoki na góry, rzeki, lasy i jeziora:) Niewątpliwie jest to duży plus działki w przypadku zakupu do dalszej odsprzedaży lub pod inwestycję agroturystyczną. Jest to jednak najmniej obiektywna i wymierna cecha, która w dalszej perspektywie użytkowania działki na cele budownictwa jednorodzinnego nie ma większego znaczenia.

wybór działki budowlanej - żagle

wybór działki budowlanej – żagle

Z punktu widzenia inwestora zakupującego grunt po to by wybudować na nim dom dla własnej rodziny najważniejsze jest by działka nie posiadała ukrytych wad, które utrudnią lub wręcz uniemożliwią realizację planów budowlanych. Decyzja o wyborze akurat tej, a nie innej parceli powinna być sumiennie rozważona w oparciu o dostępną dokumentację. Zakupując grunt na własne potrzeby nie można wizyt w urzędach traktować jak niepotrzebne utrudnienie lecz widzieć w tym inwestycję w „święty spokój” w przyszłości:)

projekt-domu-hary-wizualizacja1projekt-domu-hary-wizualizacja1projekt-domu-hary-wizualizacja1

 

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories